PÅVEJ VIDERE MOD

SKOLEN DU IKKE VIL HJEM FRA

PRØVEHANDLINGER MED FURESØ KOMMUNE

NaturTalenterne under udvikling

 

 • Fra April 2023 til juni 2023 gennemførtes prøvehandlinger i samarbejde med Furesø kommunes gruppeordning på Hareskov skole. I perioden gennemførtes to forskellige forløb.
 • 6 ekstra udeskoledage for gruppeordningens 3.kl med 7 elever og 2 voksne som NaturTalenter.
 • Klassen tildeltes skolebussen fra maj 2023 til at hente og bringe eleverne for på den måde at minimere transporttiden, der ellers er meget lang både i forhold til elevgruppen og tiden der er til rådighed.
 • Særligt tilrettelagt forløb for 2 elever med særlige udfordringer og dalende trivsel 6 eftermiddage i løbet af foråret. Eleverne kørtes fra skolen til folden og blev afleveret hjemme efter forløbet.

 

 • Skoleåret 23/24 Gruppeordningen på Hareskov skole afprøves som NaturTalenterne på forskelligt niveau.
  • 3-4.kl har pr. august 2023 en udeskoledag om mandagen på MissilFolden som NaturTalenter, klassen 13 elever deles i to grupper og skolebusordningen fortsætter i dette skoleår.
  • De øvrige klasser i gruppeordningen tilbydes på skift om onsdagen, udeskoledage som NaturTalenter på MissilFolden sammen med Nanna.
  • Aftale om forløb i CBV med andre målgrupper af borger/elever.
  • Furesø kommune giver økonomisk mulighed for en hjælper på folden til at bistå med praktiske og pædagogiske opgaver.
  • Furesø kommune stiller en vikar for Nanna til rådighed for Hareskov skoles gruppeordning i det tidsrum hun bruges i NaturTalenterne med andre elevgrupper.
  • Vikaren kan også bruges til at tage med eleverne fra klassen på folden hvis ikke andre klasser byder ind på forløb hos NaturTalenterne.
  • Furesø kommune stiller en hjælper til rådighed hver tirsdag eftermiddag i arbejdet med de særligt tilrettelagte forløb.
 • Prøvehandlinger uden for Furesø kommune.


 • Individuelt samt gruppe Forløb med 13-årig pige fra Rudersdal kommune med autisme og mangeårig skolevægring.

Visioner og ideer for fremtidige prøvehandlinger:

Gruppeforløb

 • Tilpasset gruppeforløb 2-4 timer dagligt 3-4 gange om ugen (ugentlig fridag).
 • Særligt tilrettelagt praktiktilbud for andre målgruppe end gruppeordningen på Hareskov skole.
 • Forskellige gruppeforløb for børn og unge, mindre forløb for elever der visiteres gennem Skole og CBV
 • fx:
  • Sorggruppe forløb
  • Skilsmissegruppeforløb
  • Stress
  • Angst
  • skolevægring
  • Særligt tilrettelagt forløb for familier med børn og unge i tilknytning til psykiatrien..

KOPETENCEUDVIKLING

 • Uddannelse indenfor autisme, ADD/HDHD og anden psykisk sårbarhed.


 • Uddannelse indenfor dyreassisteret terapi


 • Mulighed for at inddrage eksterne samarbejdspartnere.


Unge og Voksne

 • Specialiseret voksen Stress/traumeforløb for mennesker med depressioner mm.


 • Undersøge Mulighed for at oprette en 2-3 STU-stillinger der uddannes til at hjælpe med driften, samt deltage i arbejdet med vores naturelever.


 • Arbejde på tværs af forvaltninger (skole og Center for Børn og Voksne, driftgården, socialøkonomiske virksomheder samt foreninger.


 • Fuldtidsprojekt “NaturTalenterne”

Fokus på hjemmet, udslusning samt samarbejde:

 • Individuelle elev og forældresamtaler før under og efter.
 • Deltagelse på netværksmøder.
 • Samarbejde og sparring med lærere, PPR og forældre.
 • Fysisk og ekstern understøttelse af tilbagevenden til skolen via kontaktlærer/pædagog.

VI VIL SÅ GERNE HAVE DIG MED

SKRIV EN MAIL I DAG

CONTACT US

If you have any questions or concerns, we're always ready to help!

 
 
 
 
unsplash