Hesteassisteret pædagogik


Heste og æselassisteret pædagogik kan hjælpe med:


 • Forbedring af motoriske vanskeligheder og generel motorisk træning af gang og holdning
 • Støtte i indlæring og håndtering af indlæringsproblemer
 • Hjælp til sprogvanskeligheder
 • Bearbejdning af oplevelser som omsorgssvigt og/eller tvangsfjernelse
 • Styrkelse af sociale færdigheder og håndtering af sociale problemer
 • Støtte til børn med diagnoser som ADHD, ADD eller lignende
 • Øget selvværd og selvtillid
 • Udvikling af sociale færdigheder
 • Støtte til dannelse og fastholdelse af relationer
 • Hjælp til konflikthåndtering


 Hjælpe med at udvikle motoriske, sproglige, kognitive og sociale kompetencer samt til at bearbejde problemer, der kan hæmme dagligdagen, 


Ved at tage ansvar for dyrene og pleje dem, kan brugeren lære om ansvarlighed. Unikke naturoplevelser fra hesteryggen kan også stimulere emotionelle og sociale færdigheder. Ridning og samvær med dyrene kan også forbedre motorikken, gang og holdning, skærpe sanser og koncentration, samt bidrage til en god livskvalitet ifølge forskning.

De kompetencer, der læres i samvær med heste og æsler, kan også overføres til andre situationer og menneskeinteraktioner.

Naturterapi som metode

Hvad er naturterapi?


 • Kilde: https://psykologerne.dk/metode/naturterapi/
 • Naturterapi foregår helt praktisk ude i naturen, for eksempel i en skov, en park eller andet naturområde. Nogle veksler mellem at være ude i naturen og inden for et sted. Naturterapi indebærer ofte en vekslen mellem konkrete øvelser, refleksioner, sansninger, undervisning, samtale og samvær.
 • Vi formår at inddrage naturen og viden om naturen aktivt i det terapeutiske forløb. På den måde bliver naturen et redskab, som kan bruges til meditationer, sanseoplevelser og adskillige andre konkrete øvelser i skoven eller ved havet.
 • Vores nervesystem og opmærksomhed falder til ro i naturen, og ved forskellige opmærksomhedsøvelser kan vi træne og hjælpe vores hjerne til at give slip på bekymringer og tankemylder. Vi er i naturen afskåret fra dagligdagens stimuli og larm, fra sociale medier og mange gøremål, hvilket positionerer os til i højere grad at træne et bevidst nærvær i nuet samt finde mere ro og restitution.


Forskning viser, at naturen har en positiv indvirkning på vores helbred, velvære og trivsel. Naturen er blandt andet med til at sænke vores blodtryk, nedbringe stress, forbedre vores koncentrationsevne og hukommelse, lettere depression, øge smertetærsklen, give os mere energi, øge vores humør og virker beroligende på vores nervesystem.

https://psykologeridanmark.dk/2017/08/naturen-kur-stress-angst-ikke-redigeret/

ALLE ER VELKOMNE TIL AT BLIVE EN DEL AF Foreningen Naturtalenterne

U16 – drenge


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.


 • Onsdag 17:00 - 18:00 
 • Torsdag 17:00 - 18:00 
 • Sted

U16 – piger


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.


 • Fredag 17:00 - 18:00 
 • Lørdag 17:00 - 18:00 
 • Sted

U16 – blandet


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.


 • Tirsdag 17:00 - 18:00 
 • Onsdag 17:00 - 18:00 
 • Sted