NaturTalenterne

Når Naturen er din skole

Udeskole/praktik-tilbud


Vi giver børnene mulighed for at være en del af et inkluderende fællesskab, hvor de, gennem tæt samspil med os voksne, hinanden og vores dyr, får styrket deres livsglæde og selvværd. Samtidig tilbyder vi dem oplevelser for livet samt strategier, som de kan bygge videre på i deres rejse mod trivsel, både i deres nuværende skoletilbud og i deres fremtidige liv.

Vi ønsker at give børnene chancen for at opleve en hverdag, der er både oplevelsesrig og meningsfuld.

Vi samarbejder med Furesø og Rudersdal kommuner.

Hvis du ønsker at høre mere, er du velkommen til at kontakte os på:

nrughw@gmail.com

Med venlig hilsen,

Nanna Rugh Wrangel


– "Jeg håber, at vi sammen finder en ny og anderledes mulighed for at lave en skole til børnene, de ikke vil hjem fra. En skole, hvor de lærer mere om sig selv og egne ressourcer og kompetencer samt få masser af nye spændende oplevelser og erfaringer samt motion og frisk luft. "

Nanna Rugh Wrangel

"Naturtalenterne er noget af det mest positive der er sket for vores datter, i særdeleshed er den måde Nanna arbejder med og skaber bånd til børnene en fantastisk ting

som vi er ekstremt taknemmelige for. Det er meget tydeligt når man har med mennesker at gøre hvor arbejdet med børne ikke bare er et arbejde, men noget som de

som Nanna har engageret sig helhjertet i."

-Far til pige hos NaturTalenterne-